Location : Brussels

Long Term contract

 

Doel van de functie

ICT Programma’s maken, testen en implementeren; de kwaliteit, de gebruikersvriendelijkheid en performantie van de geïntegreerde systemen garanderen en een referentierol spelen in de ontwikkelingsomgeving om kwaliteitsvolle systemen te leveren die beantwoorden aan de gekende en vooraf gedefinieerde standaarden binnen de overeengekomen planning.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

 1. Systeemontwikkeling

Programma’s schrijven, verbeteren en testen op basis van gedetailleerde analyses; integratie-, regressie- en performantietests uitvoeren om de samenhang en interactie met de andere componenten van de toepassingen te controleren.

 1. Technisch ontwerp

De functionele analyse vertalen in een technische analyse om een kader te scheppen waarbinnen het systeem zal worden gerealiseerd en een globale en gedocumenteerde technische analyse opstellen.

 1. Acceptatietesten

Het IT-team ondersteunen bij de uitwerking van een acceptatietest omgeving en de gebruikers ondersteunen bij het uitvoeren van die testen; de resultaten hiervan kritisch analyseren en de nodige aanpassingen aanbrengen (of laten aanbrengen).

 1. Implementatie

Implementatie en follow-up van de nieuwigheden (programma’s, parametrisatie, documentatie, …), rekening houdend met eventuele interacties met andere domeinen en na akkoord van de business; technische ondersteuning bieden bij de implementatie van belangrijke projecten.

 

Profiel

Taal: Nederlands met goede kennis van het Frans en het Engels.

Must have

 • A1 of universitaire opleiding informatica of gelijkwaardig door ervaring in een gelijkaardige functie
 • Ervaring met opstellen van een analyse.
 • Ervaring met ontwikkeling in mainframe omgeving (COBOL, DB2, CICS, …)
 • Kennis van test methodologie

Nice to have

 • Kennis van PRINCE2
 • Ervaring met Enterprise Architect
 • Ervaring met SCRUM
 • Ervaring in Bank/verzekeringssector/Sociaal Secretariaat

 

If interested, please send through your CV to recruitment@core-origins.com.

Look forward to hearing from you!