Core-Origins: putting our staff and clients first in IT.|info@core-origins.com

Ontwikkelaar .NET

Ontwikkelaar .NET

Desired start date: 11/11/2019           End date: 30/04/2020

Number of people: 1

Some technical specifications required

Location: Koning Albert II laan 15, 1210 Brussels (Saint-Josse-ten-Noode), België

Description

– voldoen aan de vereisten van Ontwikkelaar (SR)
en bovendien :
– Minimaal 5 jaar ervaring in ontwikkeling van op .NET gebaseerde toepassingen

Technical context

ONTWIKKELINGS- EN PRODUCTIEOMGEVING BIJ DE VLM
Analyse – methodologie :
• SCRUM, XP
Programmering :
• Enterprise Library
• C#
• ASP.NET MVC
• Angular
• Kendo UI
• Javascript
• jQuery
• Visual Studio 2017
• MS SQL Server 2012/2016
• Windows 10 als client
.NET Ontwikkelingsomgeving:
• Microsoft Windows server 2012
• Microsoft Visual Studio 2017 Team Foundation Server
• Windows Workflow Foundation
• Windows Communication Foundation
• Microsoft .Net framework 4.5
• Microsoft Enterprise Library 6.0
• Microsoft Entity Framework
• ADO
• MS Office Interop
• MS SQL Server 2008 / MS SQL Server 2008 R2 : Reporting Services
• nHibernate
• Design Patterns

Business context

Het e-plattelandsloket is één subsidieloket voor verschillende onderdelen (Leader (uitvoering lokale ontwikkelingsstrategie),

Omgevingskwaliteit door investeringen, Omgevingskwaliteit door samenwerking, Platteland Plus, Volkstuinen).

De projectindiener kan via dit loket zijn dossier online indienen en het dossier doorheen de ganse flow volgen, dossierbehandelaars kunnen snel en efficiënt dossiers beheren en rapporten genereren. Momenteel is er de noodzaak een aantal CR’s te realiseren die het gebruiksgemak en tijdsbesteding in de front- en backoffice moeten verbeteren.
De senior dotNET-ontwikkelaar wordt ingeschakeld in een ontwikkelteam onder aansturing van en in samenwerking met detechnische projectleider aangesteld door de VLM, met wie permanent overlegd wordt en aan wie constant wordt gerapporteerd.

Het team en de projectleider, kunnen afhankelijk van de toegewezen uit te voeren taken uit de operationele planning, wijzigen gedurende de uitvoeringstermijn van de opdracht. De uitvoering van de verschillende projectactiviteiten valt binnen de afgesproken kaders van systeem- en business architectuur van de VLM. Er wordt verwacht dat de ontwikkelingen voldoen  aan de kwaliteitseisen en dat een goede overdracht naar beheer en onderhoud verzekerd wordt.

 

If interested contact us on recruitment@core-origins.com

By | 2019-10-10T13:37:45+00:00 October 10th, 2019|0 Comments

Leave A Comment